Techni Ice

การนำไปใช้งาน

เทคนิไอซ์ (Techni Ice) สามารถนำไปใช้งานได้มากมายดังต่อไปนี้

การขนส่งสินค้า

-ใช้ทดแทนน้ำแข็งแห้งได้อย่างยอดเยี่ยม เพียงแช่ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบตามต้องการ เป็นเวลาสองวัน (หรือหนึ่งวันเป็นอย่างน้อย)

-ไม่เป็นสินค้าอันตรายเหมือนน้ำแข็งแห้ง ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการส่งสินค้า เนื่องจากบางประเทศ และบางสายการบินไม่อนุญาติให้ใช้น้ำแข็งแห้ง (น้ำแข็งแห้งเป็นก๊าซพิษ และสามารถระเบิดได้)

-ใช้ได้กับการเก็บรักษาแบบแช่แข็ง (frozen) และแบบแช่เย็น (chilled) เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีม ฯลฯ

-ใช้ได้กับการเก็บรักษาเพื่อให้คงความร้อนได้ยาวนาน เพียงนำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปอุ่นในไมโครเวฟ 1 นาที หากยังร้อนไม่เพียงพอให้อุ่นต่อครั้งละ 1 นาที

ถังปิคนิค หรือ ถังน้ำแข็ง(Ice Box)

-ใช้เก็บรักษาความเย็นได้ยาวนานในถังปิคนิค หรือ ถังน้ำแข็ง

-รักษาความเย็นได้ยาวนานกว่าน้ำแข็งและ Cool Pack ทั่วไปหลายเท่า

-ไม่ควรใช้รวมกับน้ำแข็ง เพราะน้ำแข็งคายความเย็นกว่าหลายเท่าตัว จึงดูดความเย็นออกจากเทคนิไอซ์ (Techni Ice)

รถขายไอศครีม

-ใช้รักษาความเย็นให้ไอศครีม สามารถรักษาความเย็นที่อุณหภูมิติดลบ ได้มากเหมือนน้ำแข็งแห้ง แต่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆได้อย่างน้อย 1 ปี

รถส่งนมสด

-ใช้รักษาความเย็นให้กับนมสด ขณะขนส่งนมสด

-สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆได้อย่างน้อย 1 ปี

ประคบเย็น (Cool Pack) และ ประคบร้อน (Hot Pack)

-ใช้ทดแทน Cool Pack และ Hot Pack ในการประคบเย็น และ ประคบร้อน

-การประคบเย็น : นำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปแช่แข็งโดยปรับอุณหภูมิที่ต้องการ ขณะประคบควรใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เย็นเกินไป ไม่ควรให้เทคนิไอซ์ สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง ควรใช้ผ้าหุ้ม หรือถุงพลาสติกหุ้มไว้

-การประคบร้อน : นำเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไปอุ่นในไมโครเวฟ 1 นาที ถ้าหากต้องการร้อนขึ้น ให้อุ่นเพิ่มขึ้นทีละ 1 นาที จนได้ความร้อนที่ต้องการ ขณะประคบควรใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ร้อนเกินไป หรือ นำเทคนิไอซ์ ไปแช่ในน้ำร้อนก็ได้

ใช้ลดค่าไฟฟ้าของตู้เย็น

-เนื่องจากเทคนิไอซ์ (Techni Ice) รักษาความเย็นได้ยาวนาน จึงสามารถลดค่าไฟฟ้า ของตู้เย็นด้วยการเก็บเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง แล้วปิดสวิทช์ตอนกลางคืน

-เมื่อเก็บเทคนิไอซ์ (Techni Ice) ไว้ในตู้เย็น หรือ ตู้แช่แข็ง จะช่วยทำให้อุณหภูมิ ของตู้เย็นลดต่ำลงจากปกติได้

ใช้ในสายการบิน

-ใช้เก็บรักษาความเย็นของอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน

ใช้ในทางการแพทย์

-เก็บรักษา ขนส่ง เลือด เนื้อเยื่อ และสารต่างๆที่ต้องการความเย็นในการถนอมรักษา

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)


เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)


เทคนิไอซ์ (Techni Ice)


เทคนิไอซ์ แช่เย็น


เทคนิไอซ์ แช่เครื่องดื่ม


เทคนิไอซ์ (Techni Ice)


เทคนิไอซ์ (Techni Ice)