ECOPLAZ Insulator

แผ่นฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ใช้รักษาอุณหภูมิให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ECOPLAZ Insulator ผลิตจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นฉนวนกันความร้อนจากภายนอก และ รักษาอุณหภูมิภายในให้ยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับการรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่มีความไวต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น ไอศครีม อาหารแช่แข็ง หรือ ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิเอาไว้ให้ยาวนานมากเป็นพิเศษ

แผ่นฉนวนกันความร้อน ECOPLAZ Insulator มีน้ำหนักเบา และสามารถม้วนงอได้ จึงใ้ห้ความยืดหยุ่นในการบรรจุลงในหีบห่อ กล่องโฟม หรือ ลังน้ำแข็ง

วิธีการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน ECOPLAZ Insulator

ห่อสินค้าด้วยเทคนิไอซ์ (Techni Ice) โดยให้เทคนิไอซ์ล้อมรอบตัวสินค้าเอาไว้ทุกทิศ (อาจเว้นด้านล่างไว้ หากสินค้ามีน้ำหนักมาก) แล้วใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน ECOPLAZ Insulator ห่อเทคนิไอซ์เอาไว้ ผนึกอย่างมิดชิดโดยใช้เทปกาวพันโดยรอบ จากนั้นจึงบรรจุในกล่องโฟม หรือ คูลเลอร์ หรือ ลังน้ำแข็ง

ขนาดของฉนวนกันความร้อน ECOPLAZ Insulator

หนึ่งแผ่น มีขนาด A3 (297 mm × 420 mm) หนา 5 mm

ตารางราคาฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูง

ECOPLAZ Insulator

จำนวน
แผ่น
ราคาต่อแผ่น (บาท)
รวมค่าจัดส่งด้วย
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ราคาต่อแผ่น (บาท)
รวมค่าจัดส่งด้วย
EMS
1 แผ่น
61
76
2 - 3 แผ่น
58
63
4 - 5 แผ่น
53
56
6 - 7 แผ่น
49
52
8 - 9 แผ่น
46
49
10 - 11 แผ่น
44
47
12 - 13 แผ่น
43
46
14 - 15 แผ่น
41
43
16 แผ่น ขึ้นไป
40
40

 

 

      ECOPLAZ Insulator
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)
เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice) เทคนิไอซ์ (Techni Ice) เทคนิไอซ์ (Techni Ice)