Techni Ice

รู้จักเทคนิไอซ์ (Techni Ice)

ในที่สุด เทคโนโลยีใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของ น้ำแข็งและเจลแพ็คในรูปแบบเดิม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของเทคนิไอซ์ 4 ชั้น สามารถเก็บความเย็นได้นานกว่าที่คุณเคยใช้!

จากแผ่นพลาสติกบาง ๆ กลายเป็นแพ็คน้ำแข็งที่ดีที่สุดในโลก!

เทคนิไอซ์ 4 ชั้น ภายในประกอบไปด้วยเส้นใยผ้าสองชั้น ด้วยการเชื่อมโยงโมเลกุลพิเศษระหว่างโพลีอคริเลด โพลีแอลกอฮอล์ โคโพลีเมอร์ ์สารให้ความเย็นซึ่งถูกเชื่อมต่อกันด้วยสูตรลับพิเศษทางการค้า

นอกจากนี้ดิวตี้พลาสติกอย่างหนาสองชั้นภายในบรรจุเทคโนโลยีการทำรอยปรุด้านเดียวยังถูกเพิ่ม

เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้คุณแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าสภาพภูมิอากาศจะแย่ขนาดไหนก็ตาม
เทคนิไอซ์ของเราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวัตถุดิบพิเศษดังกล่าว
คุณจะทึ่งกับผลงานซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุด

น้ำแข็งแห้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การก้าวกระโดดของวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีแพ็คน้ำแข็งโดย
ขบวนการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของโพลีอคริเลดโพลีเมอร์ ทำให้เทคนิไอซ์
สามารถแช่แข็งและให้ความเย็นได้ในอุณหภูมิต่ำกว่า
-190 °C ซึ่งเย็นกว่าระดับที่น้ำแข็งแห้งปกติธรรมดาส ามารถให้ได้ถึงสองเท่า
และหากเป็นการใช้งานปกติในลักษณะเช่นเดียวกับน้ำแข็งแห้ง
คุณก็สามารถแช่เทคนิไอซ์ที่ระดับอุณหภูมิ -80 °C

คุณภาพ

โรงงานของเราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จึงทำให้แน่ใจได้ว่า
สินค้าของเราผลิตใน ระดับมาตรฐานสากลสูงสุด นอกจากนี้ด้วยการใช
้เทคโนโลยีการตัดขอบและขบวนการที่นับได้ว่า ทันสมัยที่สุดในโลก
เทคนิไอซ์จึงได้รับประกาศนียบัตรการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับอาหาร
ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

เทคนิไอซ์ชิลเลซ (Techni Ice Chillerz) ภายนอกประกอบไปด้วยสองชั้นของแซนด์วิชพริ้นต์ พีอีที และ แอลดีพีอี เบลนด์ ลามิเนด ซึ่งทำให้สินค้าของเราสามารถนำมาพิมพ์และนำมาใช้ในการห่อหุ้มความ ร้อนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้สองชั้นภายในยังประกอบไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์ (A high strength spun bonded synthetic fibre non-woven fabric) ที่มีความแข็งแรงสูงและทนทานเป็นอย่างมาก

โพลีเมอร์ที่มีความสามารถในการดูดซับอย่างยิ่งยวด (The super-absorbent polymer) เกิดจากการเชื่อม ไขว้กันระหว่างโพลีอคริเลด โคโพลีเมอร์ ซึ่งสารโพลีเมอร์ประเภทนี้มีความสามารถในการดูดซับ ได้หลายเท่าของน้ำหนักตัวมันเองในน้ำ นอกเหนือไปจากการเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการให้ความเย็น

น้ำแข็งแพ็คเทคนิไอซ์ เป็นเทคโนโลยีอีกก้าวหนึ่งที่เข้ามาแทนที่น้ำแข็ง ผลจากการที่น้ำถูกดูดซึม จนเกิดขบวนการสร้างตัวกับสารโพลิเมอร์นั้นทำให้น้ำมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ และลดขนาดพื้นผิวของ น้ำให้เล็กลง ขบวนการดังกล่าวทำให้น้ำสามารถรักษาขนาดพื้นผิวตลอดช่วงเวลาของการถ่ายโอน พลังงาน ในทางตรงกันข้ามน้ำแข็งปกติธรรมดาจะเพิ่มขนาดของพื้นผิวในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตาม ระยะเวลา ส่งผลให้อัตราการปลดปล่อยพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถ สังเกตได้จากการที่น้ำแข็งละลายในช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น

นอกจากนี้ฐานร่างของเทคนิไอซ์ชิลเลซ ยังห้อมล้อมไปด้วยไฮเดรทและโฟรเซ่นโพลีเมอร์ซึ่งเข้าไป ช่วยควบคุมการปลดปล่อยสารให้ความเย็นตลอดช่วงเวลาการใช้งาน

ด้วยรูปลักษณะเซลล์ของเทคนิไอซ์ ทำให้ระบบการควบคุมการปลดปล่อยความเย็นสามารถ ทำงานได้เป็นอย่างดีในพื้นผิวขนาดใหญ่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมา ใช้แทนน้ำแข็งได้อย่างยอดเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ

-เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 แผ่น มี 24 เซลล์ (6 × 4 = 24)

-เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 เซลล์ มีขนาดประมาณ 5cm × 5.5cm

-เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 เซลล์ มีความหนาประมาณ 3 cm (วัดหลังจากทำการกระตุ้นเซลล์  ด้วยการขยำในน้ำร้อนแล้ว)

-ก่อนทำการกระตุ้นเซลล์ด้วยการขยำในน้ำ เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 แผ่น
 หนักประมาณ 43 กรัม

-หลังทำการกระตุ้นเซลล์ด้วยการขยำในน้ำ เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 แผ่น
 หนักประมาณ 880 กรัม

-เทคนิไอซ์ (Techni Ice) 1 แผ่น ใช้รักษาความเย็นได้ในภาชนะปิดที่มีปริมาตรภายใน 7 ลิตร  (1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร) หากภาชนะมีปริมาตรภายในมากกว่า 7 ลิตร  ก็ต้องใช้
 เทคนิไอซ์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (1 แผ่น ต่อ 7 ลิตร)  หากต้องการให้รักษาความเย็นให้ได้
 ยาวนานยิ่งขึ้นไปอีก ก็ใช้เทคนิไอซ์ในสัดส่วน 1 แผ่น ต่อ 6 ลิตร หรือ 1 แผ่น ต่อ 5 ลิตร

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)


เทคนิไอซ์ (Techni Ice)

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)


Techni Ice Graph

เทคนิไอซ์ (Techni Ice)